Visie, missie

De kernwoorden op onze school zijn:

 • Ieder kind is uniek;
 • Wij kijken naar het hele kind;
 • Veiligheid;
 • Vertrouwen;
 • In beweging komen;
 • Groei.

We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. Daarbinnen willen wij alle kinderen passende aandacht geven. Daarom is er ruim aandacht voor het zelfstandig werken, voor differentiatie en extra begeleiding. Waar dat nodig is, wordt gewerkt met individuele leerlijnen.

Visie (hier gaan we van uit)

De leerkrachten van CBS Op Streek willen graag:

 • Een begeleidende en coachende rol gaan spelen om alle kinderen in beweging te krijgen en te houden;
 • Dat alle kinderen het fijn vinden om op school te komen en zich bij ons binnen een veilig pedagogisch leerklimaat op hun gemak voelen;
 • Vertrouwen hebben in de kinderen en hun daarom steeds meer verantwoordelijkheid geven voor hun eigen werk;                                                               
 • Begrip en respect bevorderen tussen kinderen onderling, tussen leerkracht en kind en tussen ouder/verzorger en leerkracht;
 • Dat de kinderen een positieve bijdrage leveren aan het welzijn in het dorp Ferwert en hun talenten daarvoor in mogen zetten;
 •  Dat kinderen gemotiveerd van elkaar en van leerkrachten kunnen leren.

 

Missie (dit willen we graag bereiken)

De coachende rol van de leerkracht willen we meer invulling geven door:

 • Regelmatig gesprekjes met kinderen te organiseren om ons zodoende een duidelijk beeld te vormen van de onderwijsbehoefte van de kinderen;
 • Aandacht te geven aan de uniciteit van de kinderen door Meervoudige Intelligentie te integreren in de schoolorganisatie;
 • Meer in thema’s te werken, waarin kinderen hun kwaliteiten mogen laten zien;
 • Stagiaires en onderwijsassistenten onder verantwoordelijkheid van de leerkracht in te zetten in de schoolorganisatie.

 

We willen graag een pedagogisch klimaat scheppen door:

 • Te werken aan positieve groepsvorming;
 • Een veilige schoolomgeving te creëren op school- en groepsniveau met duidelijke afspraken en aansprekende werkplekken voor samenwerkend leren;
 • Onze open professionele houding naar kinderen en ouders aanspreekbaar te zijn;
 • Samen te werken met de plaatselijke kerk, cultuurdragers, de sport- en activiteitenvereniging.

 

De groei en ontwikkeling willen we bevorderen door:

 • Moderne uitdagende materialen te gebruiken;
 • Het samenwerkend leren een steeds belangrijker plaats laten innemen;
 • De overlegsituaties zo effectief mogelijk te plannen;
 • Voor ‘leren’ een stevige basis te leggen aan kennis en vaardigheden van lezen, taal en rekenen. Dit bieden we aan als vakken;
 • Als leerkrachten ons voortdurend te professionaliseren;
 • Planmatig te werken aan schoolontwikkeling met specifieke meetbare acceptabele, realistische en tijdgebonden doelstellingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.